Osmanlı Devleti tarihinde 217 sadrazam görev yapmıştır. Bu vezirlerin 77’si küçük bir şehirden gelmiş ve vazife almıştır. Bosna topraklarında yer alan Travnik adlı bu yer “Vezirler Şehri” unvanını almıştır. Fatih Sultan Mehmet 1463 yılında Bosna’yı fethettikten sonra Travnik şehrine gemiş ve atını sulamıştır. Ayrıca vezirlerimizden 19’u mezarı buradadır. Fetihten sonra halkın çoğunluğu Müslüman olmuştur. 1660 yılında Travnik’i ziyaret etmiş olan Evliya Çelebi, bu şehri cennet bahçelerine benzetmiştir.

Batıya En Yakın Şehir

Travnik, Osmanlı Devleti’nin batıya yakın en büyük şehirlerinden biriydi. Avusturyalıların saldırıları yüzünden Saraybosna yıkıma uğrayınca, 1686 ile 1851 yılları arasında sancak merkezi Travnik olmuştur. Böylece önemli bir stratejik nokta haline gelmiştir.

Balkanların Tarih Kokan Şehri

Balkanların tarih kokan şehri Travnik’te hala birçok Osmanlı eseri bulunmaktadır. Fethedildikten sonra cami, köprü, medrese, çeşme, tekke, han, hamam, türbe gibi yapılarla donatılmıştır. Elçi İbrahim Paşa Medresesi bunlara örnek olarak verilebilir. 1705 yılında Hacı İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış bu medrese, birçok ilim ve bilim adamı yetiştirmiştir. 1950 yılında yakınından demiryolu geçirilmesi sebebiyle büyük bir kısmı yıkılmış ancak halen eğitim ve öğretime devam ediyor. 1992–1995 Bosna Savaşı’nda birçok Osmanlı eseri yıkılmışsa da, hala izlerimiz bulunmaktadır.

 

 Kaynaklar

  • Ahmet Kuş, Travnik hâlâ bir Osmanlı şehri, Dünya Bizim Web Sitesi, 2010
  • Murat Cem, 77 vezir çıkaran kasaba, Yeni Hayat Gazetesi, 2016
tarihdersleri.org
Leave a reply

Bir cevap yazın